Соняшник

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 24 вересня 2018, 12:55

Підзимова сівба соняшника стаття тут журнал пропозиція пропозиція 8-9.2005 стаття як і сама сівба немає практичного значення проте дивлячись на весняну падалицю іноді виникають такі запитання.
Screenshot_2.jpg
Screenshot_2.jpg (74.8 Кіб) Переглянуто 1157 разів
Screenshot_3.jpg
Screenshot_3.jpg (44.85 Кіб) Переглянуто 1157 разів

Selianyn 81
Повідомлень: 23
З нами з: 20 вересня 2018, 13:41

Re: Соняшник

Повідомлення Selianyn 81 » 25 вересня 2018, 12:31

Получаэться підзиму можна посіяти соняшник.

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 26 вересня 2018, 12:58

В статті описанно що можна там певна кількість насіння пропадає і пропадає не рівномірно по всім полі тому такий посів можна булоб спробувати хібащо на суцільнім посіві дешевим гібридом під технологію сумо.

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 25 жовтня 2018, 10:12

Я в темі особливості зберігання олійних культур описав проблему з підвищенною вологістю соняшника, ось в журналі пропозиція є стаття про залежність вологості від кількості зелених та жовтих рослин в стеблестої посіву.
1_108.jpg
1_108.jpg (58.81 Кіб) Переглянуто 1067 разів
Раджу в цій табличці звернути увагу на відсоток бурих рослин і показник вологості насіння. При кількості бурих рослин понад 90% можна сміливо збирати соняшник в остальних випадках проблеми з сушкою забезспеченні.
зби­ран­ня со­няш­ни­ку як­най­раніше, відра­зу після на­ко­пи­чен­ня су­хої ре­чо­ви­ни та олії, у так званій фізіологічній стиг­лості насіння соняшнику. До по­зи­тив­них сторін зби­ран­ня насіння соняшнику в цей період слід відне­с­ти: знач­не змен­шен­ня втрат вро­жаю і засміче­ності посівів на­ступ­них куль­тур па­да­ли­цею;
Втрати від можливого осипання зерен з тарілки дійстно будуть нижчі проте зростуть втрати в очистці комбайна і вони будуть суттевими тому падалиці точно побільшає, таке збирання можливо доцільне коли тарілки пошкодженні наприклад луговим метеликом проте гнилі ще невразили його, і то вигода тут сумнівна.
Дру­га точ­ка зо­ру по­ля­гає у зби­ранні насіння со­няш­ни­ку тоді, ко­ли во­но ма­ти­ме во­логість, близь­ку до кон­дицій — 10–12%. Це дає змо­гу до­сяг­ти ви­со­кої про­дук­тив­ності праці на зби­ранні соняшнику і по­став­ля­ти насіння без­по­се­ред­ньо від ком­бай­на на хлібо­прий­мальні пунк­ти. Про­те в міру ви­си­хан­ня на пні збільшу­ють­ся втра­ти насіння соняшнику від оси­пан­ня та по­шко­д­жен­ня ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ком­байнів.
Тут уже погоджусь якщо є сушілка то можна і при вологості 10-12% молотити, втрати від осипання точно неперевищать втрат від поганої сіпарації комбайна.
У Східно­му Сте­пу Ук­раїни, де в період зби­ран­ня соняшнику стоїть за­зви­чай су­ха, ча­с­то з силь­ни­ми вітра­ми по­го­да, насіння со­няш­ни­ку на пні ви­си­хає швид­ко — на 1,5–2% що­­дня. За цих умов будь-яке запізнен­ня зі зби­ран­ням соняшнику при­зво­дить до знач­них втрат. Так, не­добір вро­жаю соняшнику від пе­ре­не­сен­ня зби­ран­ня на 13-й день після на­стан­ня зби­раль­ної стиг­лості ста­но­вить 2,5 ц/га. То­му в цій зоні оп­ти­маль­ний строк зби­ран­ня со­няш­ни­ку виз­на­чається на­явністю на полі 2/3 рос­лин з жов­то-бу­ри­ми, бу­ри­ми і су­хи­ми ко­ши­ка­ми, а 1/3 — з жов­ти­ми, за во­ло­гості насіння 18–20%. Зви­чай­но, та­ке насіння соняшнику по­тре­бує швид­кої об­роб­ки на то­ках для ви­да­лен­ня домішок і сушіння.
3_113.jpg
3_113.jpg (59.92 Кіб) Переглянуто 1067 разів
У цій зоні мені працювати недоводилось тому все можливо.
На сьо­годні со­няш­ник зби­ра­ють пря­мим ком­бай­ну­ван­ням у термін від 7 до 25 днів. Здебільшо­го ма­со­ва за­готівля со­няш­ни­ку на хлібо­прий­маль­них підприємствах (еле­ва­то­рах) про­дов­жується про­тя­гом 15–20 днів. Та­кож зби­ран­ня со­няш­ни­ку най­доцільніше, ко­ли в йо­го посівах є не­знач­на кількість жов­то-бу­рих ко­шиків, а ре­ш­та — бурі. У цей період ма­со­ва ча­ст­ка су­хої ре­чо­ви­ни 1000 насінин соняшнику, олійність і вміст за­галь­но­го про­теїну до­ся­гає найбільших зна­чень
Цей абзац є самим правильним висновком про строки збирання соняшника.

©Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу
https://propozitsiya.com/ua/zatyagnuly- ... t-urozhayu
Вкладення
5_50.jpg
5_50.jpg (151.7 Кіб) Переглянуто 1065 разів
5_50.jpg
5_50.jpg (151.7 Кіб) Переглянуто 1066 разів

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 25 жовтня 2018, 10:40

Іще одна стаття із цьогож журналу Особливості збирання й доробки кукурудзи і соняшнику
Особливості збирання соняшнику
Особливість цієї культури - нерівномірне дозрівання, а саме: посів у своєму масиві містить рослини з жовтими, зеленими і бурими кошиками. Тому і надто раннє, і пізнє збирання призводить до зниження врожаю: у першому випадку - через низьку продуктивність ще зелених кошиків, у другому - внаслідок осипання стиглих важких сухих насінин із кошика. Вважається, що розпочинати збирання соняшнику краще за вологості 15-16%, коли в соняшниковому масиві - близько 75% рослин із бурими і сухими кошиками, 25% - із жовтими. Збирання в пізніші строки може призвести до втрат урожаю на рівні 1,5-2 ц/га і більше. Окрім кількісних втрат, знижується також вміст олії (в інститутських дослідах вона знижувалась на 0,8-2,6%).
©Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу
https://propozitsiya.com/ua/osoblivosti ... onyashniku

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 25 жовтня 2018, 11:03

В журналі Агроном є детальна стаття про гнилі соняшника ось деякі цитати та фото з неї.
Page3-13-768x454.jpg
Page3-13-768x454.jpg (95.72 Кіб) Переглянуто 1058 разів
Page8-768x327.jpg
Page8-768x327.jpg (67.83 Кіб) Переглянуто 1058 разів
Page2-14-768x410.jpg
Page2-14-768x410.jpg (108.02 Кіб) Переглянуто 1058 разів
Використання стійких гібридів і сортів не тільки заощаджує витрати на фунгіциди, але й, що найважливіше, відвертає небезпеку забруднення навколишнього середовища та продуктів урожаю токсичними речовинами.

Високою польовою стійкістю до білої гнилі характеризуються такі міжсортові і сортолінійні сорти і гібриди: Алліум РМ, Ант, Арена ПР, Атланта, Балкан, Богун, Боєць, Деркул, Джазі, Енергік РМО, ЄС Карамба, Заклик, Златибор, Зубр, Ідальго, Капрал, Квін, Конгрес, Лейіла, Лиман, Мирослав, Міхаіл, Нікозі, НК Кантрі, НК-Бріо, Олстар РМ, Опера ПР, ПР 64А89, Румбасол ОР, Соната, Сувенір, Терра, Тіса, Тітаник, Українське сонечко, Флай, Форвард КС та ін.

Високу стійкість до сірої гнилі виявляють такі сорти і гібриди соняшнику: Алісон РМ, Алліум РМ, Ант, Базальт, Всесвіт, ЄС Карамба, Захват, Зевс, Златибор, Кий, Ковчег, Коралія КС, Лейіла, Мирослав, Міхаіл, Одеський 122, Олстар РМ, ПСФ 4639, Сувенір, Терра, Фабіола КС, Флай, Ясон та ін.
Проти насіннєвої поверхневої та внутрішньої інфекції збудників хвороб необхідно провести зволожене протруєння або інкрустацію насіння з використанням одного із протруйників (табл. 1).
Page6-3-768x281.jpg
Page6-3-768x281.jpg (62.49 Кіб) Переглянуто 1058 разів
В разі прогнозу ймовірного розвитку хвороб на посівах соняшнику слід провести профілактичні обприскування дозволеними фунгіцидами (табл. 2).
Page7-2-768x409.jpg
Page7-2-768x409.jpg (76.79 Кіб) Переглянуто 1058 разів
Десикацію посівів соняшнику проводять на початку побуріння кошиків за вологості насіння 25-35%. Для цієї цілі використовують один із дозволених десикантів на соняшнику:
Для цього в журналі рекомендують препарати на основі диквату застосовувати за 5-6 днів до збирання, на основі диквату за 10-12 днів, а деякі препарати на основі гліфосату з більш повільною дією за 13-14 днів.
журнал АГРОНОМ

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 08 листопада 2018, 15:30

Стаття журналу агроном про густоту посіву соняшника
тут.
Screenshot_5.jpg
Screenshot_5.jpg (25.6 Кіб) Переглянуто 1011 разів
як видно максимальна урожайність при густоті 40-60 тис. рослин що є досить широким вікном тому соняшник є пластичною культурою.

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 27 грудня 2018, 09:45

Соняшник може бути нішовою культурою що є прибутковіщим ніж традиційний олійний напрямок, мова ітиме про кондитерський крупноплідний соняшник.
В господарстві де я працював один рік пробували вирощувати кондитерку а саме сорти лакомка та орешек, лакомка мені більше сподобалась там зерно доволі велике видовженне, хоча ядром заповненне наполовину тому маса тисячі тут невелика, лузгати таке насіння лекше ніж орешек насіння якого коротке пузате і більш наповненне. В описанні сортів пишуть що лакомка сподобалась клієнтам за свої смакові властивості, я з цим незгоден смакові у всіх однакові принаймні схожі а от легкість лузгання для лакомки суттева перевага, це моє субєктивне бачення і порівняння було безпосередньо на полі.
Наступного року господарство від кондитерки відмовилось, причина перерахованні сорти для традиційної технології вирощування а господарство навіть грунтового гербіциду незастосувало, захист від буряннів проводився міжрядним обробітком що було недуже вдалим рішенням. Урожайність склала тоді десь 1,5-2 тонни з гектара а вихід крупного насіння неперевищив 40%, це було років 10 через що дані навожу орієнтовні.
Кондитерський соняшник має велике ядро, з решета на виробництві сходить діаметр більше 9 мм.
Востаннє редагувалось 27 грудня 2018, 13:35 користувачем Mininoytil, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 27 грудня 2018, 09:48

Ось табличка з сайту httpagravery.com
httpagravery.com.png
httpagravery.com.png (131.1 Кіб) Переглянуто 280 разів
Як видно при інтенсивному вирощуванні кондитерка може бути вигідною при екстенсивною можна і пролетіти.

Аватар користувача
Mininoytil
Повідомлень: 1335
З нами з: 26 червня 2018, 13:28

Re: Соняшник

Повідомлення Mininoytil » 27 грудня 2018, 12:55

З гібридів кондитерки під Clearfield та Clearfield Plus я знайшов наявні в Україні слідуючі Confeta F1 виробник Мей Агро, Ягуар XL та Ягуар 2 від Nuseed, Н6ЛМ304 типа ClearField и Н5ЛМ307 типа ClearField Plus теж від Nuseed, остніх два гібриди з чорним насінням. Річ у тім що у світі всі полюбляють сіре насіння соняшника тобто з сірою полоскою Український споживач полюбляє чорне. Гібридів кондитерки під технологію сумо взагалі неіснує принаймні в Україні.

Відповісти

Повернутись до “Технічні культури”